HİZMETLERİMİZ

BİRLEŞME ve SATIN ALMALAR
DST Danışmanlık orta ölçekli firmalar ve finansal kurumlara hem alıcı hem de satıcı tarafında olmak üzere danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

Birleşme ve satın alma konularındaki tecrübemiz kurumsal kültür farlılıklarından doğan hassasiyetleri ve sınırlı birleşme ve satın alma tecrübesi olan tarafları kolaylıkla idare edebilmemize olanak tanımaktadır.

Birleşme ve satın alma işlemlerini müşterilerimizin genel büyüme stratejilerinin önemli bir bölümü olarak görmekteyiz.

DST Danışmanlık, gerçek piyasa koşulları dikkate alınarak yapılan fizibilite çalışması, potansiyel hedef firmaların fiyat değerlemesi, teklif verme stratejileri, teklifin hazırlanması ve işlemin gerçekleştirilmesi dahil, tüm süreç boyunca işlem tecrübelerini, piyasa ve sektör tecrübesini ortaya koymaktadır.

Tipik bir birleşme ve satın alma işlemi boyunca müşterilerimize aşağıdaki konularda destek olmaktayız:
• Müşterinin olası bir işlem için analiz edilmesi
• Potansiyel hedef firmaların araştırılması ve irtibata geçilmesi
• İşlem sonunda oluşacak yeni kurumsal yapının analiz edilmesi
• İşlemin tamamlanması için hukuk, vergi ve denetim danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
• Tüm inceleme ve bilgilerin toparlanması çabalarının koordine edilmesine yardımcı olunması
• İşlemi takiben ortaya çıkacak ticari yapının hissedar yapısı ve stratejik planlaması konularında danışmanlık yapılması

BORÇ VE SERMAYE FİNANSMANI
DST Danışmanlık orta ölçekli firmaların süregelen stratejik, operasyonel ve finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere en uygun, uzun vadeli finansman yapıları oluşturmayı hedeflemektedir.

DST Danışmanlık çeşitli finansman yapılarına ulaşma olanağı yaratır:
• Ticaretin Finansmanı
• Borç Finansmanı
• Sermaye Finansmanı
• Proje Finansmanı
• Mezzanine Finansmanı

Organize edilen finansmanın kullanım alanları genellikle;
• Büyüme/Geliştirme
• Mevcut borçların yeniden yapılandırılması
• Proje geliştirme, arazi ve emlak projeleri dahil

Müşteriler ile yapılan her bir bağlayıcı anlaşma için DST Danışmanlık, uygulanabilir finansman yapıları, maliyet ve zamanlama konularını değerlendirerek, farklı finansman alternatiflerini araştırmaktadır.